pan

JUDr. Milan J a n č í k  MBA

předseda představenstva a generální ředitel

tel.: +420 603 410 147

email: milan.jancik@libotowskagroup.com

paní

Bc. Vlasta L i b o t o v s k á

předsedkyně dozorčí rady a ředitelka "Institutu aplikované kosmetiky a vzdělávání" 

tel.: +420 603 805 415

email: vlasta.libotovska@libotowskagroup.cz

pan

Jaroslav J a n č í k

člen dozorčí rady

ředitel divize "Wood"

tel.: +420 733 604 907

email: lg.as.wood@gmail.com

 

pan

Ing. Marek L i b o t o v s k ý 

člen dozorčí rady

ředitel divize "Kosmetika"

tel.: +420 731 373 565

 

 

paní

Martina Pouzarová 

asistent majitelů

tel.: +420 731 515 575

email: info@libotowskagroup.com